Byutvikling i Ålesund:

Ikke fornøyd med fasadene på Kremmergaarden

«Dette er ikke en type bygg som skal skrike om oppmerksomhet. Det er ikke Operaen eller byens rådhus».

nybygg: Rådmannen forventer nye tegninger av bygget før det eventuelt gis igangsettingstillatelse. Illustrasjon: Plot arkitekter as 

Ålesund og omland

Det skriver rådmannen i sakspapirene til plan- og byggesaksutvalget som i morgen skal behandle søknaden fra Brosundet Eiendom AS om nybygg over Kremmergaarden.

Flertall i Ålesund formannskap: Sier nei til bibliotek på Kremmergaarden

Fire etasjer

Søknaden gjelder fortsatt et bygg på fire etasjer, men rådmannen forutsetter at det må nye tegninger til når biblioteket er ute av bildet.


Kremmergaarden:

Jobber videre med nybygg på to etasjer

– Vi hadde to alternativer. Nå har det ene falt bort, og da går vi videre med det andre.

Rådmannen gir grønt lys for flere dispensasjonssøknader, men skjerper tonen i avsnittet som handler om estetikk. Her mener hun at prosjektet må omarbeides vesentlig før det gis igangsettingstillatelse, og hun understreker at det ikke er snakk om en hvilken som helst tomt i byen.

Ærbødighet

– Det må legges vekt på ærbødighet i forhold til omkringliggende byrom, mener rådmannen.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten. 

Arkitektens forslag til fasade mot Notenesgata beskrives som masete, og at det rett og slett skjer for mye i fasadeuttrykket. Når det gjelder den planlagte takterrassen, må denne utformes med materialer av høy kvalitet og med fokus på farger i tråd med andre tak i byen.

Plan- og byggesaksutvalget må selv ta stilling til om de ønsker å se nye tegninger, eller om administrasjonen kan få fullmakt til å godkjenne dem når de kommer.

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.