Ålesund:

Mener «Kula» ved NMK blir viktig for byen

Rådmannen støtter utbygging ved Norsk naritimt kompetansesenter (NMK)

Grønt lys NTNU skal opprette et forskningslaboratorium for havrommet på NMK. En helt ny simulatortype skal bygges utenfor hovedinngangen på det nye byggetrinnet. Illustrasjon: Sandbakk&Pettersen/NTNU 

Ålesund og omland

Rådmannen i Ålesund mener at den planlagte simulatorkula på NMK er av så stor samfunnsmessig betydning for Ålesund, at utbyggeren må få dispensasjon fra byggehøyden.


Ny simulatorteknologi skal gi NTNU i Ålesund en ny forskningsarena:

Studerer havrommet på land

En helt ny simulatorteknologi skal gjøre NTNU i Ålesund til en nasjonal forskningsarena for havrommet.

Plan- og byggesaksutvalget skal behandle saka på sitt neste møte, og rådmannen anbefaler at det blir gitt grønt lys til kula og at det ikke blir tatt hensyn til naboene som protesterer.

Naboene sier at de har måttet finne seg i alt som skjer av utbygging på NMK, og at de har fått bygningsmassen helt inn i hagen. Dette har også ført til at eiendommene har falt mye i pris. Nå ber de om at simulatoren blir plassert et annet sted enn ved hovedinngangen.

Vil flytte kula: Naboer protesterer mot plassering av simulator ved NMK

Rådmannen mener at simulatoren verken vil gi tap av utsikt eller mer verdiforringelse, men understreker at tiltaket er et ledd i å styrke Ålesund som universitets- og forskningsby.

Vil du lese flere nyheter fra Ålesund? Her finner du Sunnmørspostens Ålesund-side