Reagerer på framgangen om nytt vannanlegg:

Provosert over nye undersøkelser i Fremmerholen

En rekke markeringsstikker er plassert utover marka og i skogen øst for Fremmerholen barnehage. Flere har reagert. Thor Hansen (Ap) er provosert.

FREMMERHOLEN: Ålesund kommune har iverksatt grunnboring i Fremmerholen, øst for Fremmerholen barnehage, og utreder videre bygging av vannrenseanlegg på tomta. Området er nå oppmerket med en rekke slike markeringsstikker som sees midt i bildet.  Foto: Staale Wattø

Vi valgte å drøye det for å ikke fyre opp under striden.

Sverre Magnus Havig
Ålesund og omland

Protester fra innbyggere mot å plassere et nytt renseanlegg for alternativ vannforsyning i et populært friområde i Fremmerholen, førte til at Ålesund bystyre før jul vedtok at en plassering i Holsfjellet skulle utredes nærmere.