Borgundfjordtunnelen:

Slik blir ny veg- og tunneltrasé Måseide - Vedde - Gåseid

SULA/ÅLESUND: Måseide – Vedde – Gåseid. ILLUSTRASJON: NORDPLAN 

Ålesund og omland

Planforslaget som nå har vært ute til offentlig høring i Sula kommune, inngår i et større samarbeid mellom Ålesund og Sula kommune og Bytunnelen AS.