Øver på å lande på Vigra

Norwegian driver og trener piloter på landinger på Ålesund lufthavn, Vigra.
Ålesund og omland

Dette har foregått over flere uker når det er fint vær og gode forhold.