Stor brannfare:

Forbud mot å gjøre opp ild utendørs

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs grunnet økt brannfare.

Advarer: Geir Thorsen er brannsjef i Giske, Haram og Ålesund. 

Ålesund og omland

Mange dager uten nedbør, kombinert med kulde og vind, gjør gress- og lyngbrannfaren stor. Derfor har brannsjef Geir Thorsen vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske, Haram og Ålesund.

Forbudet gjelder fra 2. mars klokka 08 og gjelder inntil videre. Dette ifølge ei pressemelding fra Ålesund kommune fredag formiddag.

Haram:

Har kontroll på grasbrann

Grasbrann kom ut av kontroll på Gamlem.


Thosen skriver følgende i vedtaket:

Saken gjelder innføring av forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Forbudet vil dermed omfatte flatebrenning og lyngsviing. I tillegg er det ikke lov til å brenne hageavfall eller ved i bålpanne i egen hage og levende lys på gravsted. Slik forholdene er nå er det heller ikke tillatt å benytte de tilrettelagte bål- og grillplassene i kommunene.

Vedtak:

Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefen vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. mars 2018 kl. 08:00 og inntil situasjonen endrer seg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff m.v. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Husbrann på Gåseid

Brann i enebolig på Gåseid i Ålesund. Beboer er ute, melder politiet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Ålesund og omland