Får ikkje flytte heim i dag

Den akutte rasfaren er over, men fire av fem evakuerte familiar må vente med å flytte heim i Årsetdalen.

Evakuert: Fem husstandar i Årsetdalen vart evakuert på grunn av rasfare nyttårsaftan.  Foto: Svein Aam / Møre-Nytt

Ålesund og omland

(Møre-Nytt:) Leiinga i kommunen, folk frå teknisk etat og ein geolog har første nyttårsdag vurdert situasjonen i Årsetdalen på Vartdal, der fem hustandar vart evakuerte på grunn av rasfare i går.


Flaum og rasfare:

Fem husstandar evakuerte på grunn av rasfare

Fem husstandar i Årsetdalen vert evakuerte nyttårsaftan på grunn av rasfare.

 

– Vurderinga er at den akutte rasfaren er over. Men det vert arbeidd med å tøme eit massebasseng. Dette arbeidet vert nok ikkje ferdig i dag, så dermed får ikkje fire av dei fem hustandane flytte heim før i morgon, seier vakthavande Dag Jarle Aa i teknisk etat i Ørsta kommune.

Det er mindre nedbør og kaldare i dag enn i går.

– Situasjonen har stabilisert seg, seier Dag Jarle Aa.

Saka vart først publisert i Møre-Nytt.