Er nabolaget ditt rødt eller blått?

Se vår interaktive grafikk som viser hvordan ålesunderne stemte.
Ålesund og omland

I grafikken under kan du se hvordan valgresultatet fordelte seg i de ulike valgkretsene i Ålesund. I ytre bydel står for eksempel Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sterkt, mens Høyre dominerer i de midtre bydelene som Nørvasund og Åse.

I de innerste bydelene som Emblem og Hatlehol har Kristelig Folkeparti sitt sterkeste fotfeste, viser tallene.

Mange stemte på forhånd

I Ålesund var hele 52 prosent av stemmene ved årets valg forhåndsstemmer. Dette henger sammen med prøveordningen for E-valg. Siste sjanse til å stemme over nettet var fredag før valget. 72 prosent av alle forhåndsstemmene kom via nettet.

I nederste del av grafikken det skilt mellom forhånds- og e-stemmer for å vise hvor mange som stemte på de ulike partiene over nettet.

Det er også klare forskjeller i hvor de ulike partiene hentet de fleste av sine stemmer. Ikke uventet har Piratpartiet hentet prosentvis langt flere av sine stemmer på nett enn i valglokalene.