Skulker mindre og er generelt mer fornøyd

Ny undersøkelse viser at ungdom i Ålesund trives på skolen.

Hele 96 prosent oppgir at de trives på skolen i Ålesund, ifølge undersøkelse. ILLUSTRASJONSFOTO. 

Folkehelsekoordinator i Ålesund, Kathrin Kobbevik. 

Ålesund og omland

Undersøkelsen "Ungdata" ble gjennomført like før jul i Ålesund i et samarbeid mellom Ålesund kommune, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus Midt-Norge.

Elever fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene (VG1) i kommunen er spurt.

- Hensikten var å få kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Ålesund, sier Kathrin Kobbevik, folkehelsekoordinator, i en pressemelding.

I undersøkelsen sammenligner Ålesund seg med tallene for resten av landet.

- Sunn ungdom i Norge

- Generelt er det en veltilpasset og sunn ungdomsgenerasjon vi ser i hele landet, men ungdommene i Ålesund skårer enda bedre på de fleste variablene enn ungdommer fra resten av landet, sier Kobbevik.

Tallene viser at elevene i Ålesund trives bedre, bruker mer tid på lekser, skulker halvparten så ofte og har høyere ambisjoner for videre utdanning enn totalsnittet i Norge.

Samtidig bruker ungdommen i Ålesund mer tid på shopping, dataspill og færre leser bøker. Færre er også aktiv i en fritidsorganisasjon enn ellers i landet.

Lite røyking

På ungdomsskolene ble 1712 spurt (75% svarte)  og 1032 ble spurt på videregående (VG1) (54% svarte).

- Bare to prosent av ungdomsskoleelevene røyker og over 80 prosent mener at røyking reduserer statusen i vennemiljøet. Trenden med at Ålesund har hatt flere røykere enn resten av landet, er altså i ferd med å snu. Andelen voksne som røyker og antall nye krefttilfeller har skilt seg negativt ut i Ålesund, sier Kobbevik.

Særlig lungekreft skal være utbredt i Ålesund, ifølge folkehelsekoordinatoren. Hun mener derfor at man kan se lyst på fremtiden.

- Bare seks prosent av ungdomsskoleelevene har oppgitt at de har drukket seg beruset det siste året. I resten av landet er andelen 16 prosent. Men vi ser at andelen øker for hvert klassetrinn. På 8. trinn var det bare to prosent, mens det på VG1 var 38 prosent, opplyser Kobbevik.

Trening

Elevene i Ålesund er som ellers i landet, stort sett fornøyd med helsa. Åtte av ti deltar ukentlig enten i idrett og trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrerer i et idrettslag, på treningsstudio, eller på egenhånd.

Nesten halvparten av de som er inaktive svarer at de gjerne skulle ha trent, men kommer aldri i gang.

Psykisk helse

Ni prosent er plaget av depressivt stemningsleie. På landsbasis er det elleve prosent. 13 prosent er plaget av ensomhet, og fire av hundre føler seg plaget av mobbing.

Ifølge folkehelsekoordinator Kobbevik viser tallene tydelige sammenhenger mellom depressive plager og familiens økonomiske ressurser.

- Det er mer enn tre ganger så mange ungdommer som har depressive plager i familier med dårlig økonomi, sammenlignet med familier med god økonomi, sier hun.