Det er kult å være vellykka

Ålesund skårer bedre enn landssnittet i ny undersøkelse. Det er status å gjøre det godt på skolen, mener elever.

Ungdata-undersøkelsen. Fra høyre: Marte Nornes, Sigurd Holten Bøen og Olav Herse  Foto: Nils Harald Ånstad

Det er ikke status å være beruset eller å røyke

Sigurd Holten Bøen (16)

MÅLBEVISSTE: Marte Nornes (17), Sigurd Holten Bøen (16) og Olav Herse (16) er klar på at utdanning er nøkkelen til suksess. Foto: Nils-Harald Ånstad 

Fra kommunen: Kathrin Kobbevik, folkehelsekoordinator. 

Ålesund og omland

– Vi har aldri drukket alkohol eller brukt tobakk, sier ungdommene Marte Nornes (17), Sigurd Holten Bøen (16) og Olav Herse (16).

De tre elevene fra førsteåret i toppidrettsklassen på Fagerlia er typiske eksempler på de ferske resultatene i Ungdata-undersøkelsen.

Tallene viser at elevene i Ålesund bruker mer tid på lekser, skulker sjeldnere og har høyere ambisjoner for videre utdanning enn totalsnittet i Norge. Over 80 prosent mener at røyking reduserer statusen i vennemiljøet.

I undersøkelsen, som ble gjennomført før jul, deltok 1841 elever. De ble bedt om å svare på spørsmål om skole, fritid, foreldre, venner, helse, rusmidler og vold. Elevene i Ålesund trives bedre på skolen og i eget lokalmiljø, enn ellers i landet. Blant annet trener også fire av fem elever ukentlig.

– Det er ikke status å være beruset eller å røyke. Nesten ingen i vår klasse drikker, men vi går idrett og er veldig målbevisst på treningen, sier Sigurd.

– Nå er det kanskje mer «kult» å oppnå drømmene sine enn det er å prøve ut rusmidler. Fokuset er å få en god utdanning og komme langt i livet, skyter Marte inn.

INTERAKTIV GRAFIKK: Fornuftig ungdom

Statuspress?

Tallene for ungdomsskolene viser at under halvparten av jentene er fornøyd med utseendet, mens sju av ti gutter er det.

– Elever i Ålesund shopper mer enn ellers i landet, er det et «press» på utseende?


Skulker mindre og er generelt mer fornøyd

Ny undersøkelse viser at ungdom i Ålesund trives på skolen.

– Det er ikke et press, men jeg har inntrykk av at ungdom syns det er viktig å se bra ut. Men det er også den retningen samfunnet dreier, sier Sigurd, som legger til at han selv shopper lite. Likevel har alle tre registrert at også gutter begynner å bli mer og mer jålete.

– Særlig fotballgutta. Det er mye fiksing av hår, og det er mer populært å gå i trange bukser, kanskje, mener Olav.Marte har ikke merket særlig til press, men hun kjenner flere jenter som er opptatt av å være tynn for utseendes del. De tre er enige om at de aller fleste har et sunt og naturlig forhold både til trening og kosthold.

– Kommer overvektige like lett inn i miljøene?

 – Ja, hvordan man ser ut er ikke så viktig. Personligheten er avgjørende, mener Marte. Både Sigurd, Olav og Marte har bodd i Ålesund hele livet, og mener at ungdommen er langt mer bevisst på å få gode karakterer nå enn før.

– Du skjønner at du ikke kommer deg noen vei uten utdanning, sier Marte. Olav er enig.

– Jo eldre man blir, jo viktigere blir det. Før var det kanskje tøffere å bry seg mindre, men man har lyst til å lykkes, sier han.

Årsakene

Folkehelsekoordinator Kathrin Kobbevik er glad for at Ålesund skiller seg så positivt ut. Ifølge hun er det en rekke bakenforliggende faktorer:

– Foreldrene har generelt god økonomi, utdanning, og vi skårer bedre på en rekke levekårsindikatorer. Få er arbeidsledige og foreldrene har bedre ressurser for å følge opp barna, sier hun. Ålesund skal også ha færre skilsmisser enn landssnittet, ifølge folkehelsekoordinatoren.

– Jeg tror foreldre i Ålesund følger opp barna veldig tett med tanke på skolearbeid, fritidsaktiviteter og det å være gode samtalepartnere. Dette gjelder hele også andre steder, men særlig i Ålesund, hevder hun.

Kobbevik trekker også fram lærere og organisasjoner som jobber med barn i byen, og mener at man er flinke med forebyggende tiltak. Likevel oppgir 50 elever (4 prosent) at de mobbes hver 14. dag og 18 prosent på VG1 skårer på at de har et «depressivt stemningsleie».

– Framover blir det særlig viktig å satse særlig på denne gruppen. Vi ser at det er en klar sammenheng mellom foreldrenes økonomi og psykisk helse, sier Kobbevik.