Nå må du snart finne annen veg til Aksla

I over 130 år har trappene til Fjellstua vært flittig brukt. Fra 15. august 2014  til 15. mai 2015 skal imidlertid landemerket renoveres, og da blir trappene stengt for publikum.

Slik bør du gå Alternativ rute opp til Aksla er merket med grønt på kartet. Fra midten av august kan du ikke gå opp fra Parken.  Foto: Ålesund kommune

Ålesund og omland

Det var under stormen «Dagmar» at det skjedde en rotvelt i trappeløpet som gjorde at deler av fundamentet raste ut. Det er årsaken til det arbeidet som starter opp på sensommeren.

Det ble bevilget midler til rehabilitering av trappene i 2013, men arbeidet ble av økonomiske grunner utsatt til 2014.

Arbeidet er planlagt å gjennomføres fra april til november/desember, men trappene stenges allerede 15. august.

Mesteparten må støpes om igjen

Geolog og geoteknikker har kartlagt de 418 trappetrinnene og kommet frem til at hele 361 trinn må støpes på nytt.

Roten til ondet Her er rota som ble revet opp av «Dagmar» og er årsaken til at grunnen har rast ut under trappetrinnene.  Foto: Allan Eikrem

I tillegg må muren ved kanonen og flere av de andre natursteinmurene sikres spesielt. Det er også en stor kostnad for å fjerne eksisterende betong.

- Dette medfører en storstilt rehabilitering av hele trappeløpet. Alternativet til rehabilitering kan være å stenge trappene helt inntil en kan foreta nødvendig sikring av trappene. I påvente av total renovering har det ikke vært utført vedlikehold på trappene siden 2011, og dette er en av grunnene til at det nå er viktig å starte opp, opplyser informasjonsrådgiver Christine Rørvik i Ålesund kommune i en pressemelding fredag.

Her blir det kveldsstengt

Hærverk begrenser mulighetene for å få tatt det karakteristiske Ålesund-fotoet.

Gamle trapper rives helt

Rehabiliteringen av trappene til Fjellstua innebærer at alt av betong skal fjernes helt slik at nye trapper og fundament kan støpes på berggrunnen. Alle betongtrinn skal byttes ut med ny betong, og de eksisterende natursteintrinnene skal så langt som det er mulig være inntakte. Alt rekkverk tas ned, men det som er av god kvalitet beholdes og settes opp igjen.

- Det er også planlagt forbedret lyssetting med lys på både rekkverk og benker. Dette vil ha stor betydning for bruken av trappene på kveldstid, opplyser Rørvik. 

Inspeksjon Per Helge Heltne (t.v.) og Martin Hessen fra Ålesund kommune på plass for å inspisere skadene etter stormen i 2012.  Foto: Allan Eikrem

Enkelte strekninger er bygd opp med lave støttemurer av betong eller naturstein. Disse skal tas ned og den nye støpningen av trapper skal forankres på berggrunnen. Dette utgjør en utfordring for både frakting av betong og materiale. Noen plasser er det lagt opp til natursteinsmurer som rehabiliteres. I enkelte trappesekvenser blir det etablert vannrenner i betong.

Les flere nyheter om Ålesund og omland her

Ferdig i mai

Det er skrevet kontrakt med entreprenør og oppstart er satt til 15. august.  Forventet avslutning er 15. mai 2015. Dette fører til at trappeløpet blir helt stengt for turgåere i perioden.

Ålesund kommune samarbeider med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) om skilting av den alternative gangruten som kan benyttes når trappene er stengt. Skiltingen vil være klar juli/august.

Raste ut Grunnen er borte under flere av trinnene. Her ser vi nettingen som hindret store steinblokker å rase ned fjellsiden.  Foto: Allan Eikrem

DÅS har også lagt inn den alternative ruten på sitt turistkart som kan hentes gratis på turistkontoret og resepsjonen i Ålesund rådhus. 

Det vil også komme opp informasjonsskilt ved trappenes start og slutt på flere språk som forteller om stenging og hvordan trappene skal se ut når de er ferdig rehabilitert.