Venstre vil fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk

Hadde Venstre fått det som de ville hadde rundt 10.000 sjøfolk risikert å miste jobben fra 1.januar.

Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterer Venstres alternative statsbudsjett.   Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Nyheter

– Dette er en urettferdig ordning som bare gjelder noen. Vi kan ikke forsvare å bruke så mye penger på en subsidieordning for dem som jobber på danskebåten, mens fiskere ikke er omfattet av denne ordningen. Vi mener den enten må gjelde alle eller ingen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Urettferdig ordning

I sitt budsjett for neste år sparer de rundt 1,5 milliarder kroner ved å avvikle nettolønnsordningen. Ordningen innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen.

Tilskuddet har et øvre tak på rundt 200 000 kroner per sjømann. Tilskuddsordningen skal sikre maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk og i tillegg bidra til at norske rederier gis konkurransedyktige rammevilkår i forhold til vilkårene i andre land.

Ordningen omfatter utenlandsferjene, offshore supply flåten og Hurtigruta.

Vil ikke få gjennomslag

Men det er noe nær utenkelig at Venstre for gjennomslag for dette i forhandlingene med Høyre og Frp. De er begge klare tilhengere av å opprettholde ordningen. Ikke bare det.

Begge partiene har tatt til orde for å lovfeste denne ordningen. I tillegg går også KrF inn for at denne støtteordningen til sjøfolk skal videreføres.

Dermed står Venstre alene om dette kuttet. Et utgiftskutt som partiet trenger for å finansiere alle de andre sakene de legger inn i sitt alternative budsjett. Et budsjett som knapt kan karakteriseres annerledes enn et sammenhengende angrep på Frps hjertesaker.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no

Grønt budsjett

– Det vi legger fram, er først og fremst et grønt budsjett som tar klimaendringene på alvor, sa partileder Trine Skei Grande da hun presenterte partiets budsjettforslag mandag.

Ifølge henne er målet i vise vei ut av «oljebobla» Norge har vært i og vri regjeringens budsjettforslag i en mer klimavennlig og miljøvennlig retning.

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering, understreket hun.

Grønne tiltak

Et «grønt skatteskifte» på 13,3 milliarder kroner og 4 milliarder til målrettede miljøtiltak framheves som viktige omprioriteringer i budsjettforslaget. Pengene skal blant annet gå til kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier og jernbanen.

Samtidig skal politikken legges til rette slik at det lønner seg å være miljøvennlig og ta grønne valg, ifølge Grande.

– Klima er en av de største utfordringene vi står overfor som klode. Derfor er dette en av de største satsingene i budsjettet, sa hun.