Ny AMK-sentral i bruk fra tirsdag

– For oss i AMK er arbeidsforholdene i den nye sentralen som å komme i himmelen.

Fra klokka 10.30 vil det være full aktivitet i disse lokalene. Da tas den AM-sentralen for Sunnøre i bruk. Til venstre leder for AMK-sentralen Hans Joakim Riise, sammen med Odd Inge Bjørnsen som har hatt ansvaret for det bygningsmessige.  Foto: Odin Jæger

Nyheter

Dette sier Hans Joakim Riise som er leder for AMK-sentralen ved Ålesund sykehus. Fra trange omgivelser, rykker de rundt 40 ansatte tirsdag inn i de mest moderne omgivelser som kan skaffes.

Fra klokka 10.30 tar de imot 113-oppringningene på Sunnmøre i den nye stentralen. Fra og med andre uka i januar skal de også overta helsenettet for Nordmøre og Romsdal.

Digitalt til våren

Men den store forandringen blir etter påske neste år da det nye digitale nødnettet blir tatt i bruk.

– Det nye nettet skal være avlyttingssikkert, sier Riise. Både på dataskjermene og på en diger veggskjerm kan de se hvor det alarmen dreier seg om skjer.

–Likevel er det viktigste det som blir sagt i samtalen mellom innringer og oss, sier Hans Joakim Riise og Odd Inge Bjørnsen.

Nødnettet som kommer gjør det mulig for både politi, brannvesen, redningstjeneste og helsevesen å samtale seg imellom. Nettet gjør det også mulig å koble opp landsdekkende samtalegrupper. Det nye nødnettet skal komme i bruk neste år.

Dekke Møre og Trøndelag

I første omgangen blir det to-tre personer på vakt på Åse døgnkontinuerlig, og det blir utvidet med en person når nordre del av Møre og Romsdal blir knyttet til i januar.

– Når vi etter påske tar i bruk nødnettet, kan vi overta oppgavene for sentralen ved St. Olavs Hospital. Da kan vi være 10 personer i virksomhet samtidig pluss ledere dersom spesielle ting skjer, forteller Riise og Bjørnsen. På samme måten kan Trondheim overta alt for Ålesund.

Den som ringer 113 for å få hjelp for akutt sykdom eller ulykke, trenger svar fort. Dersom de ikke svarer i Ålesund på rappet blir oppringen overført til Trondheim etter 20 sekunder.

Bygningen som inneholder den nye AMK-sentralen ligger like ved hovedinngangen til Ålesund sykehus. Den er på 500 kvadratmeter i to etasjer og den kostet under 44 millioner kroner som planen var.