Høie framskynder foretaksmøtet

Velsigner valget av sjukehustomt fredag 19. desember.
Nyheter

- Jeg vil holde et foretaksmøte i etterkant av styremøtet til Helse Midt-Norge, og min vurdering og beslutning vil bygge på de vurderinger og konklusjoner som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har gjort. Etter planen vil møtet bli holdt 19. desember. Det er viktig nå å skape ro og legitimitet for beslutningen, sier helse og omsorgsminister Bent Høie til Tidens Krav.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal anbefale et valg av sjukehuslokalisering onsdag 17. desember.

Dagen etter skal styret Helse Midt-Norge vedta plasseringen av det nye sjukehuset for Romsdal og Nordmøte før helseminsiteren tar den endelige beslutningen i et foretaksmøte fredag 19. desember.

Les også: - Bygg sjukehuset på Frei