Skattesjokk i postkassen

Mandag sendte Ålesund kommune ut skatteseddel som viser ny beregning av eiendomsskatt. De aller fleste vil måtte betale mer enn tidligere.

Må betale mer: De fleste boligeiere i Ålesund må belaget seg på å betale mer i eiendomsskatt. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Eiendomsskatt

På hjemmesiden til Ålesund kommune blir det vist et eksempel for en primærbolig.

  • Formuesgrunnlaget fra staten er fire ganger likningsverdien.
  • Likningsverdien i selvangivelsen er satt til 750.000 kroner.
  • Formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er da kr. 3.000.000 (4 X750.000).
  • Grunnlaget som kommunen skal forhold seg til, er kr. 3.000.000 X 0,8 = kr. 2.400.000.
  • Promillesatsen er 2,0.Da blir eiendomsskatten på kr. 4.800.
Nyheter

Kart- og oppmålingssjef Per Anders Aure i Ålesund kommune forklarer at det siden 1968 er foretatt små endringer i takstgrunnlaget. Unntaket er rene kontorjusteringer år om anna på 10 prosent.

– Og dette betyr vel at de fleste må betale mer?

– Ja, det stemmer.

Han viser til at mens Ålesund kommune tidligere har tatt inn ca. 25 millioner kroner i eiendomsskatt, har politikerne nå bestemt at det skal tas inn ca. 97 millioner kroner i 2015.

– Og da sier det seg vel selv at det blir en økning, legger han til.

Regn ut din eiendomsskatt

Ålesund kommune har økt eiendomsskatten, hva har det å si for din lommebok?
Fyll inn *ligningsverdien på boligen din i kalkulatoren under og finn ut hva regningen din kommer på:

* Ligningsverdien på boligen din finner du i forrige skatteoppgjør. Hvis du ikke vet ligningsverdien kan du ta markedsverdi på boligen din og dele på fire. NB: dette tallet blir mest sannsynlig høyere en reell lignignsverdi, men gir en pekepinn.

Din regning kommer på:

Kommunen krever inn regningen i to omganger. Første regning kommer 15. juni, andre regning kommer 15. november

Reaksjoner

– Venter kommunen «storm» fra frustrerte og sinte boligeiere?

– Det er vanskelig å si. Det får nesten tiden vise, sier han og understreker at det er politikerne som har vedtatt de endringer som gjøres.

Han opplyser at det primært er de ansatte på servicetorget som skal ta seg av henvendelser fra boligeiere. I tillegg har kart- og oppmålingsavdelingen fire-fem personer i beredskap.


– Eiendomsskatt rammer blindt

Varaordfører Geir Stenseth (Frp) har som mål at det i løpet av få år skjer en kraftig reduksjon av nivået for eiendomsskatt i Ålesund.

Brevet fra kommunen med ny skatteseddel ble sendt ut som B-post mandag. Det betyr at det vil ligge i postkassen fra og med i dag og de neste dagene utover i uken.

17.000 skatteobjekt

I Ålesund kommune er det i 2015 ca. 17.000 objekt som det beregnes eiendomsskatt av.

– Når det gjelder boliger, er det i hovedsak takstgrunnlag fra Skatteetaten som legges til grunn. Kommunen har selv taksert rundt 3.000 skatteobjekter. Det gjelder i hovedsak næringseiendom, hytter, naust, våningshus og noen boliger der man ikke har hatt takstgrunnlag fra Skatteetaten.

Per Anders Aure opplyser at det er vedtatt en promillesats på 2,0 for alle skattepliktige eiendommer. Tidligere var det snakk om 7,0 promille, men da var også takstgrunnlaget mye lavere. 2,0 er den laveste promillesatsen som kan brukes.

Under markedsverdi

Det takstgrunnlaget som kommunen bruker fra Skatteetaten, blir multiplisert med 0,8.

– Dette for å sikre seg at skattegrunnlaget er under reell markedsverdi, forklarer Per Anders Aure.

Mens boligeiere i Ålesund tidligere har fått faktura på eiendomsskatt sammen med betaling for vann, avløp, renovasjon og feiing, blir det fra og med våren 2015 en endring.

Fordeler byrden

– Faktura for vann, avløp, renovasjon og feiing forfaller 15. april og 15. september som tidligere. Faktura for eiendomsskatt vil ha forfallsdato 15. juni og 15. november. Dette blir gjort for å fordele dette utover året, sier Per Anders Aure.

Han sier at uansett så ville Ålesund kommune vært nødt til å gjøre noe med takstgrunnlaget, som med små endringer har vært uforandret siden 1968.

Svake grupper

I vedtaket som Ålesund bystyre fattet i desember 2014, er det med et punkt om at minstepensjonister og trygdede med inntekt under to ganger grunnbeløpet i folketrygden, kan søke formannskapet om nedsettelse eller ettergivelse av utlignet eiendomsskatt.

Kart- og oppmålingssjefen oppfordrer eiendomsbesittere til å gjøre seg kjent med mottatt skatteseddel og den informasjon som er gitt i denne.

– Bruk gjerne kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon, sier han.