Tar grep rundt lederlønn og helsetopper:

Høie presiserer og strammer inn

Sender brev til de regionale helseforetakene. Nå må alle helseforetak følge statens retningslinjer for lederlønn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) strammer inn og presiserer reglene rundt lønn i helseforetak.   Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sluttvederlag

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har fastsatt nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

Helseminister Høie har i dag presisert overfor alle helseforetak at statens retningslinjer gjelder.

Du kan lese mer her om prinsippene og sluttvederlag.

I de presiserte retningslinjene står det nå at sluttvederlag ikke bør benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen. 

Det står også at sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden ikke i sum bør overstige 12 månedslønner. Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten.

Nyheter

I februar fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

STOR GRAFIKK OVER HELSETOPPENES LØNNSFEST

Brev til alle

– I dag har vi sendt brev til alle styrene i regionale helseforetak. Her tar vi opp retningslinjene og presiserer at det er statens retningslinjer som gjelder, sier statsråd Bent Høie (H) til smp.no.

Høie er også krystallklar på at reglene gjelder for de lokale helseforetakene som ligger under de regionale. Tidligere har det vært en praksis hvor det er brukt et såkalt "følg eller forklar-prinsipp" - hvor man må forklare hvorfor man eventuelt ikke følger statens regler.

– Det er ikke tillatt lenger. Også lokale helseforetak skal følge statens retningslinjer for lederlønninger, sier Høie til smp.no.

Strammer inn

Høie sier at det er snakk om en innstramming og presisering overfor helse-Norge.

– Jeg strammer inn for å være sikker på at helseforetakene er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Vi er opptatt av moderasjon, og det er viktig å huske på at avtalene man inngår bør være på moderate nivå og skal tåle offentlighetens lys, sier helseministeren.

Gransker lønnsfesten

Sunnmørsposten har siden fredag satt fokus på bonusordninger, sluttavtaler og helsetopper som har beholdt lønn når de trapper ned.

LES OGSÅ: Fikk ekstra bonus for å stå løpet ut

LES OGSÅ: Helsetopper med sluttavtaler i strid med statens retningslinjer

LES OGSÅ: Klinge vil ha ny regel for lønnsfesten

LES OGSÅ: Han ga helsedirektør fallskjerm i åtte år som tannlege

LES OGSÅ: Stor interaktiv grafikk over alle sluttpakkene

- Rydder opp

– Det er viktig å rydde opp i dette. Grunnen til at jeg sender brevet er at det har vært ulik forståelse og ulik praksis knyttet til retningslinjene. Nå har det kommet nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og jeg vil unngå ulik praksis til de nye retningslinjene, sier Høie.

– Det er en vesentlig forskjell på det NFD sendte ut i februar og det jeg sender ut nå. Det er altså viktig å understreke at vi ikke aksepterer en annen praksis for de lokale helseforetakene, og at de statlige retningslinjene for lederlønninger gjelder i alle helseforetak – også datterselskaper, sier Høie.

Formelt vil innstrammingene bli presisert i foretaksmøter i mai og juni.