Færre skuter enn forventa

Men arrangørene for Tall Ships Races internasjonalt lover likevel et spektakulært syn av skuter i juni.

PÅ BESØK Delegasjon fra den internasjonale ledelsen i Tall Ships Race på besøk i Ålesund, sammen med lokale arrangører, her samlet på helikpterdekket under en omvisning om bord i «Far Sleipner». Fra venstre: Sally Titmus, Paul Thompson, Andy Farstad, Anders Bjørdal, Albert Gjørtz, Sigurd Dale, Knut Western, Paul Bishop og Ingvild Liadal. 

The Tall Ships Races
  • Tall Ships Races arrangeres i år i Belfast, Ålesund, Kristiansand og Århus.
  • Rundt 60 seilskuter fra hele verden kommer til Ålesund 15.–18. juli.
  • Rundt 3.000 mannskap kommer til å innta byen disse dager, de fleste ungdommer mellom 16 og 25 år.
  • Det er Sail Training International som arrangerer Tall Ships Races.Ålesund var også vertshavn i 2001.

IMPONERT Delegasjonen fra STI lot seg imponerer av FAR Sleipner. Her Paul Bishop i samtale med reder Andy Farstad og havnekaptein Anders Bjørdal.  Foto: June R. Johansen

Nyheter

Og de tre fra Sail Training International (STI) var veldig fornøyd med det de så.

– Ålesund er en perfekt by for Tall Ships Races der alle skipene ligger med en nærhet til det som foregår i sentrum. Komiteen i Ålesund er veldig godt forberedt, og jeg er sikker på at alle som kommer til Ålesund 15.–18. juli får et fantastisk opphold, sier regattasjef Paul Bishop i STI.

I går var de sammen med arrangementskomiteen i Ålesund og den norske delen av STI blant annet om bord i «Far Sleipner».

Søsterskipet «Far Sentinel Tbn» skal døpes 17. juli midt under Tall Ships Races.

- Litt skuffet

Leder for Tall Ships Races i Ålesund, Albert Gjørtz, sier de er litt skuffet over antall påmeldte skuter.

– Vi hadde håpet på 80, men en dag før fristen løper ut ser vi ut til å havne på rundt 60. Årsaken er nok den lange seilasen fra Belfast til Ålesund, som utgjør 1. etappe. Belfast har kun rundt 50 skuter påmeldt, mens Kristiansand, som er etter Ålesund, ligger an til rundt 75, sier Gjørtz.

– Men vi skal huske på at antall klasse A-skuter, som er de største seilskutene er 23. Det er like mange som besøkte Ålesund i 2001, og de vil utgjøre et spektakulært syn i byen, sier Bishop.

Eksotisk

Blant annet kommer det seilskuter fra Brasil og Ecuador, samt verdens største seilskip, «Sedov» fra Russland.

– Vi har ingen indikasjoner på at de russiske skutene kommer til å utebli, selv om det er en spent politisk situasjon. Tall Ships Races er et totalt upolitisk arrangement, og det ønsker vi å forbli også, sier Bishop.