Ålesund og Måløy beholder hovedkontorer

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nyheter

Ålesund blir hovedkontor for Region Midt, som vil bestå av de tidligere regionene Trøndelag, Møre og Romsdal - mens Region Vest beholdes uendret med Måløy som hovedkontor. Framtida til fiskerkontoret i Fosnavåg blir avgjort av fiskeridirektøren.

Det ble klart da fiskeriministeren presenterte endringene torsdag. 

Slik blir den nye regionstrukturen:

  • Region Nord vil bestå av tidligere regioner Finnmark og Troms med regionkontor i Tromsø.
  • Region Nordland beholdes uendret med regionkontor i Bodø.
  • Region Midt vil bestå av tidligere regioner Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Ålesund.
  • Region Vest beholdes uendret med regionkontor i Måløy.
  • Region Sør beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor. Strukturen er lagd i samarbeid med regjeringspartnerne Venstre og KrF, opplyses det.

Tett på næringen

– Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra regjeringen torsdag.

Bakgrunn:
Lover kamp for Ålesund
Ingen hast med Fiskeridirektoratet
Der vil hun slå sammen Møre og Trøndelag

Statsråden mener det er viktig at direktoratet er tett på næringen, og sier etaten fortsatt vil være desentralisert. Samtidig har arbeidet med tilsyn og kontroll utvikles seg slik at det er nødvendig med brede kunnskapsmiljøer, ifølge Aspaker.

Tidspunktet for når den nye strukturen skal tre i kraft, vil bli bestemt av fiskeridirektøren. Det er også fiskerdirektøren som bestemmer framtidas struktur for fiskerikontorene - deriblant kontoret i Fosnavåg.

– Ei endring i antall fiskerikontor vil bli gjenstand for forhandlinger med arbeidstakarorganisasjonene, i tråd med avtaleverket i staten, opplyser fiskeridirektøren.

Endringene skal ikke gi færre ansatte, men noen kan få andre arbeidsopgaver enn tidligere.