Mannlig leder: 674.500 Kvinnelig leder: 532.400

Dette tjener ledere i Møre og Romsdal.

Illustrasjon  Foto: Scanpix

FAKTA

Norsk Ledelsesbarometer 2015 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.

  • Ledelsesbarometeret er gjennomført for åttende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere.
  • Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

REGIONALE ULIKHETER Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, konstaterer at det er til dels store geografiske forskjeller på lønnsslippen til norske ledere.   Foto: Lederne

Nyheter

Det er betydelig forskjell på lønnsslippen til kvinnelige og mannlige ledere i Møre og Romsdal. Mens kvinneledere i fylket i snitt tjener 532 400 kroner, ligger herrenes lønn på 674 500 kroner. 

Det er en forskjell på 142.000 kroner.

En gjennomsnittlig mellomlederlønning i Møre og Romsdal er på 637 700 kroner før skatt, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2015. Dette er 102,1 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomleder. 

– Møre og Romsdal er ganske gjennomsnittlig når det gjelder lederlønninger. Fylket har en del næringsliv som trekker opp lønnsnivået sammenlignet med for eksempel trønderfylkene, samtidig som de ikke kommer helt opp til nivået de ligger på i Hordaland og Rogaland, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Sogn og Fjordane ligger på plassen foran Møre og Romsdal på listen du ser under.

Lederlønn etter fylke: 

1. Rogaland: 716 100 

2. Oslo: 690 400 

3. Hordaland: 656 900 

4. Sogn og Fjordane: 652 300 

5. Møre og Romsdal: 637 700 

6. Vest-Agder: 624 100 

7. Sør-Trøndelag: 617 500 

8. Vestfold: 594 400 

9. Akershus: 583 200 

10. Buskerud 565 500 

11. Nord-Trøndelag: 563 300 

12. Telemark: 562 000 

13. Finnmark: 560 700 

14. Nordland: 546 800 

15. Troms: 543 500 

16. Østfold: 539 500 

17. Hedmark: 520 800 

18. Oppland: 507 900 

19. Aust-Agder: 507 300 

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)