Etterforsker voldtekt mot kvinne i 80-åra:

Politiet samler inn DNA-prøver

Politiet mener en kvinne i 80-åra i Sula ble voldtatt i sitt eget hjem i midten av juli. Turområdet nær åstedet er interessant for etterforskningen.

Turstier Bevegelser på denne turstien ved åstedet er interesant for politiet i etterforskningen av overgrepssaken. Politiet mener en eldre kvinne i 80-åra ble voldtatt i sitt hjem en gang mellom kvelden onsdag 15. juli og morgenen torsdag 16. juli.   Foto: Torbjørn Eidhammer

FORSEGLET Politiet har sperra huset der overgrepet skal ha funnet sted.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

Politiet på Sunnmøre har startet innhenting av frivillige DNA-prøver i etterforskningen av den grove overgrepssaken. Per i dag står politiet overfor en sak med ukjent gjerningsperson, og det er ikke noen som er pågrepet for ugjerningen.

I en pressemelding (les hele under artikkelen, journ. anm.) fra Sunnmøre politidistrikt fredag kommer det fram at kvinnen ikke har vært i stand til å gi noen god beskrivelse av gjerningspersonen.

Bistandsadvokaten: – Det er helt forferdelig
Politiet: – Vi etterforsker en voldtektssak

Turstier

Politiadvokat Elin Drønnen vil ikke si om etterforskningen tyder på at gjerningspersonen har hatt lokalkunnskap, men viser til at de har vært på rundspørring i hele nærområdet.

Politiet har vært svært ordknappe om hva de har funnet ut, og påpeker at de etterforsker saken bredt. Men etter det smp.no kjenner til, er en tursti i nærheten av huset til kvinnen av interesse.

– Politiet har tidligere sagt at vi er interessert i alle observasjoner i området, så observasjoner derfra vil også ha interesse, sier hun.

Tidligere er området i sonen Mauseidvåg - Fiskarstrand, turiststiene ved Raudåvatnet og fylkesveg 657 trukket fram som særlig interessante

Bruker store ressurser

– Dette er den etterforskningen som har høyest prioritet hos oss per i dag, og stort sett alt av tilgjengelig mannskap jobber med saken, svarer hun.

Politidistriktet får også taktisk bistand fra Kripos i jakten på gjerningspersonen.

– Hva slags tekniske spor er sendt inn til Folkehelseinstituttet?

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå i detaljer om hva vi har sendt inn, sier Drønnen og viser til pressemeldingen hvor det står at de har fått noen analyse-svar, og at nye svar kommer fortløpende.

DNA-innsamling

Politiet opplyste fredag at de har startet innsamling av frivillige DNA-prøver som en del av etterforskningen.

– Hvordan foregår innhentingen av DNA-prøver?

– Utvelgelsen er taktisk begrunnet, så jeg kan ikke gå i detaljer om dette. Det vil omfatte folk i nærområdet, men alle vitner blir også spurt om samtykke til innhenting av DNA. Og det er på frivillig basis, sier Drønnen.

Bistandsadvokaten: – Det er helt forferdelig
Politiet: – Vi etterforsker en voldtektssak

Politiadvokaten kan ikke gå inn på hvor mange personer de har innhentet DNA-prøver fra så langt, eller hvor mange de regner med å samle inn totalt.

Politiadvokaten vil heller ikke svare på om de har fått inn tips om navngitte personer i saken, eller om det er konkrete såkalte moduskandidater som er sjekket.

– Når folk blir kalt inn til vitneavhør så blir de også spurt om egne bevegelser, uten at det nødvendigvis er knyttet noen mistanke til det, svarer politiadvokaten.

Her er pressemeldingen:

«Sunnmøre politidistrikt etterforsker en sak der en kvinne i 80-åra ble voldtatt i sitt eget hjem på Sula, en gang i tidsrommet onsdag 15. juli kl. 19.30 – torsdag 16. juli 2015 kl. 08.30.

Etterforsking av saka pågår for fullt og politiet etterforsker bredt. Kripos bistår i etterforskningen. Det arbeides fortsatt med kartlegging av bevegelser, vitneavhør og teledata. Tekniske spor er innsendt til Folkehelseinstituttet. Politiet har fått svar på noe av det innsendte materiale som vi jobber videre med, og får fortløpende svar på de undersøkelser som gjenstår. 

Politiet står overfor en ukjent gjerningsperson, og kvinnen har ikke vært i stand til å gi noen god beskrivelse av gjerningspersonen. Politiet har derfor som en del av etterforskningen startet rutinemessig innhenting av DNA-referanseprøver etter samtykke.

Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum om bevegelser og aktivitet i området i det aktuelle tidsrommet, og minner om at tidspunktet sammenfaller med åpningsdagen for Tall Ships Races.

Tips kan ringes inn på 02800.»

Relaterte saker:

– Det er helt forferdelig det som har skjedd

Bistandsadvokat Inger-Marie Sperre håper at noen kan ha viktige tips i voldtektssaka på Sula.

– Vi etterforsker en voldtektssak

Politiet får hjelp fra Kripos til taktisk og teknisk etterforskning.

Eldre kvinne kan ha vært utsatt for overgrep og vold

Fortsatt er ingen konkrete mistenkt i saken.