To leger ble sjuke – systemet kollapset:

86.000 var plutselig uten legevakt

Natt til lørdag var åtte kommuner og 86.000 personer uten legevakt. Ingen greide å erstatte to sjuke leger.

INGEN LEGE Natt til lørdag var det ingen lege på vakt her. Mandag ble situasjonen tatt opp i et møte, men foreløpig har ingen et klart svar på hvordan man skal unngå lignende i framtiden. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som anbefaler større interkommunale legevakter, var ikke tirsdag varslet om hendelsen.   Foto: STAALE WATTØ

Du kan ikke si at ferien er en unntakstilstand

Charles Austnes

KRITISK Charles Austnes mener man bør kunne beordre leger til å gå vakt på den interkommnuale legevakten.   Foto: STAALE WATTØ

Dette er saken

Fra rundt midnatt lørdag til klokka 08.00 var det ingen leger på vakt ved Ålesund interkommunale legevakt.
Årsaken var at både legen som skulle på vakt og beredskapslegen ble sjuk.
Det ble umulig å få noen til å ta vakten.
Akuttmottaket på sjukehuset fikk ekstrabelastningen med legevaktspasienter.

ENHETSLEDER Reidun Trones Vikan er administrativ sjef for legevakten. 

Nyheter

Administrativ sjef for Ålesund interkommunale legevakt, Reidun Trones Vikan, bekrefter overfor Sunnmørsposten at kommunene Ålesund, Sula, Giske, Stordal, Haram, Skodje, Ørskog, og Vestnes var uten legevakt natt til lørdag.

– Legen som skulle ha vakt ble sjuk, og den som var i beredskap ble også sjuk, forteller Vikan.

– Hvordan håndterte dere situasjonen?

– Vi forsøkte å skaffe ny lege, men på grunn av ferieavvikling og vakter i hjemkommunene fant vi ingen som kunne ta på seg å gå legevakt.

86.000 innbyggere var dermed uten legevakt fra midnatt til neste morgen.

Beklager

Lovforskriftene er klare. Kommunen skal sikre behovet for hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig døgnet rundt.

– Dette er svært beklagelig. Vi har vaktplaner for lange perioder for å sikre oss, men vi var dobbelt uheldig denne dagen, mener Trones Vikan.

– Er systemet for sårbart når hele legevakten kollapser ved sjukdom hos to leger?

– Det må vi finne ut av. På ettermiddag og helg er det to leger på vakt, men nattevaktene gir oss en del utfordringer. Utfordringen er at legene som deltar i legevakt også er fastleger i sine egne kommuner.

Trones Vikan forteller om gode SMS-rutiner og ringerunder, men har ikke et klart svar på hvordan situasjonen skal løses. Hun mener det var spesielt akkurat nå med både sjukefravær og ferieavvikling.

– Vi vil se på ferieberedskapen til neste år, påpeker hun.

– Så dere gjør ingen umiddelbare grep?

– Vi skal ta en gjennomgang for å se hva slags løsninger vi skal ha både i ferier og ellers. Her må vi ha risikoanalyser og vurdere beredskapsordningen.

Akuttmottak

Natt til lørdag var det kun to tilgjengelige sjukepleiere på legevakten. Disse tok alle telefoner og vurderte om pasientene som trengte legetilsyn måtte sendes til akuttmottaket på sjukehuset.

Ass. direktør Helge Ristesund bekrefter at sjukehuset ikke er bemannet verken på akuttmottaket eller på legesiden for å håndtere situasjonen.

– Dette er på ingen måte en god løsning. Kommunen må svare på hvorfor de ikke greide å ha lege på vakt, sier han.

Ålesund legevakt granskes allerede for to svært alvorlige saker i år etter tragiske utfall. Sakene handler blant annet om mulige feildiagnostiseringer og brudd på forsvarlighetskrav.

Alvorlig

Charles Austnes er ansattrepresentant i styret for Helse Møre og Romsdal. Han mener situasjonen er uholdbar.

– Dette handler om kvalitetssikring som Ålesund kommune og samarbeidskommunene må gripe fatt i. Du kan ikke si at ferien er en unntakstilstand hvor man kan legge listen lavere. Sjukdom oppstår, sier Austnes.

Han understreker at pasientene fikk den medisinske hjelpen de hadde behov for, men fra sjukehuset – og ikke den interkommunale legevakten.

– Dersom vi på sjukehuset ikke greier å skaffe leger og sjukepleiere blir de pålagt å gå. Jeg kjenner ikke til ordningen for kommunale legevakter, men noen må ha ansvaret for å skaffe en kvalifisert vikar. Det bør åpenbart ligge i kortene, sier styremedlemmet.

Natt til lørdag skal AMK ha fått flere henvendelser, og i en konfliktsituasjon må sjukehuset til enhver tid måtte vurdere hvem som har behov for mest hjelp.

– Ei ulykke blir alltid prioritert. Ventetiden for pasienter som skulle hatt legevakttilsyn vil så klart øke når legevakten ikke er bemannet med leger, påpeker Austnes.

Enhetsleder Reidun Trones Vikan er ikke kjent med at lignende har skjedd før ved den interkommunale legevakten.