Nye arter kommer med varme havstrømmer

Nyheter

Bli med til Billefjorden vest på Svalbard der professor Jørgen Berge ved UIT Norges Arktiske Universitet studerer endringene i økosystemet under et varmere klima. For marinbiologen er vestkysten av Svalbard et unikt klimalaboratorium. Hit fører havstrømmene varmere vann og nye arter.