Drikkevann i gamle rør

Mattilsynet etterlyser en saneringsplan for ledningsnettet for drikkevann i Ålesund, og er ikke tilfreds med et utskiftingstempo hvor det vil ta 300 år å fornye ledningsnettet.

VERKTØY: Bjørn Skulstad i Ålesund kommune ser klart behov for å ha en saneringsplan. 

Vanvittig er rette ordet. Vi trenger veldig snart en saneringsplan

Bjørn Skulstad

VANNLEDNING: Slik ser en 100 år gammel vannledning ut innvendig. Denne ble skiftet ut på Gamlevegen på Lerstad i 2006. Drikkevannet du får i springen går i flere deler av Ålesund gjennom tilsvarende gamle rør. Mattilsynet synes ikke noe om at det kan gå 300 år å fornye ledningsnettet i Ålesund, og krever en saneringsplan med hurtigere utskiftingstempo. FOTO: Mona Skjong 

Nyheter

– Vi har gjennom flere år hatt for lite utskifting, sier Bjørn Skulstad, teamleder for vannforsyning i Ålesund kommune.

I et purrebrev til Ålesund kommune, viser Mattilsynet til tidligere tilsyn, og brev fra 2012 hvor kommunen ble pålagt å lage en saneringsplan for gammelt ledningsnett og gjennomføre fornying, slik at utskiftingstakten av vannledningsnettet kommer opp på et tilfredsstillende nivå. Kommunens egen sårbarhetsanalyse viste nemlig at utskiftingstakten innebærer at det vil ta 300 år å fornye hele ledningsnettet.

Vanvittig

– 300 år, er ikke det vannvittig mye?

– Vanvittig er rette ordet! Vi trenger veldig snart en saneringsplan som gjør oss i stand til å foreta fornying av ledningsnettet. Vi ønsker veldig snart et verktøy å bruke, sier Skulstad.

En oversikt fra Norsk vann gir Ålesund laveste kvalitetsscore på vannledningsnettet, som årlig har 25-30 bruddlekkasjer. Avløp/kloakknettet i Ålesund scorer like dårlig på overløpsutslipp.

Norske helsemyndigheter anslår at inntil 200.000 personer årlig blir sjuke av forurensa drikkevann.

Bedre

Enhetsleder Karsten Almås i vann, avløp og renovasjon, mener kommunen har en form for saneringsplan, som han definerer som «et levende dokument» - et regneark som endres etter hvert som akutte problem oppstår.

– Men vi har leid inn konsulenter som skal lage den verbale biten, så vi vil få en saneringsplan i løpet av høsten, sier han.

Han påpeker at siste par åra har utskiftningstempoet av vannledninger økt. Målsettinga er å få utskiftingstempoet fra 300 år ned til 100 år, som er et akseptabelt nivå. Blir ny vannledning i sjø fra Volsdalsberga til Slinningen realisert i år, vil de ligge godt an i år, i forhold til målsettingen om å skifte ut tre kilometer vannledning i året. Mangel på anleggskapasitet og VA-ingeniører, er ifølge Almås årsaken til at vannledninger skiftes ut så sakte.