Giganttap på utleie

Australia-eventyret for «Finnmarken» ble dyrt for Hurtigruten. Leieren betalte ikke.

Hurtigruten tapte 100 millioner kroner på utleie av «Finnmarken» til hotellskip for oljearbeidere. Selskapet mener likevel de tjente penger det 18 måneders forretningseventyret i Australia. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Fredag ble det kjent at rederiet har tapt rundt 100 millioner kroner på utleie av «Finnmarken» til hotellskip for oljearbeidere.

Adm. direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten ASA opplyser at selskapet har hatt et utestående krav på 370 millioner kroner.

Leieperioden startet i begynnelsen av 2010. Skipet ble bemannet med australsk mannskap. Kontraktssummen var på 697 kroner etter valutakursen i oktober 2009.

Voldgift

Leieforholdet ble avsluttet 30. oktober 2011. Hurtigrutens australske datterselskap, Hurtigruten Pty Ltd, gikk tidlig i 2012 til voldgiftssak mot den australske kontraktspartneren. Selskapet avsatte 46 millioner kroner til tap i regnskapet for 2011, for å være på den sikre siden.

– Gjennom mekling har Hurtigruten inngått en avtale om betaling av netto utestående beløp. Det vil gi en positiv kontantstrøm for Hurtigruten på 38 millioner australske dollar, eller 221 millioner kroner, og et tap i regnskapet på 99 millioner kroner, opplyser Skjeldam.

Kalt gullkantet

Hans forgjenger Olav Fjell tegnet et heller lyserødt bilde av leieforholdet for vel et år siden. Han opplyste at selskapet hadde tjent gode penger på utleie av «Finnmarken» til hotellskip for oljearbeidere på oljefeltet Gorgon i Vest-Australia.

Kontrakten ble kalt gullkantet. Leieforholdet varte i 18 måneder og Hurtigruten hadde opsjon på ytterligere 18 måneder.

Men det ble ikke noe av forlengelsen, og dette ble framstilt som om rederiet da måtte greie seg uten de gode inntektene fra Australia.

Stor sum

Et utestående krav på 370 millioner er en formidabel sum for Hurtigruten, som har slitt økonomisk i årevis.

Meningen var at selskapet skulle gå med overskudd i 2011.

– Vi var lovet overskudd i 2011. Det er det vi jobber for. Men det ser tøft ut slik situasjonen er akkurat nå, uttalte adm. direktør Olav Fjell.

Mer lån

Per tredje kvartal i år hadde Hurtigruten en gjeld på 3075 millioner kroner. Det var en økning på rundt 500 millioner fra året før. Økningen kom på grunn av refinansiering av selskapets låneavtale.

Overskuddet etter tredje kvartal var på 189 millioner kroner, men ble nedskrevet med 108 millioner på grunn av strid med EFTA-domstolen om statsstøtte til Hurtigruten.

Totale inntekter per tredje kvartal var på 1058 millioner kroner, som er 85 millioner lavere enn på samme tid i 2011.