Forskere slakter Stad skipstunnel

- En god ide i gamle dager da båtene var små og passerte forholdsvis nær land der havet var farligst, skriver professor Knut Samset.
Bør staten bruke penger på skipstunnelen?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Samset leder programmet Comcept ved NTNU i Trondheim. Dette er et program som forsker på effekter av store statlige investering og er finanisert av Finansdepartementet.

NTNU-professoren påpeiker at båtene i dag er er større og går lengre ut .

  - Alvorlige ulykker hører historien til, skriver Samset.

Konklusjonen til forskerne er ifølge Aftenposten at Stad skipstunell vil ha sørgelig lav samfunnsnytte.

Stad skipstunell er kostnadsberegnet til 1,7 milliarder kroner og regjeringen har i den nasjonale trasportplanen for persioden 2010 til 2019 sat av 200 millioner til planlegging av skaipstuenllen som skal gå mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Selje kommune.

Prosjektansvarlig for skipstunnelen, ordfører Ottar Nygård i Selje kommune, reagerer på professor Samsets påstand om at alvorlige skipsulykker hører historien til.

  - Da tror jeg ikke han er særlig oppdatert. De båtene som går lenger ut, er så store at de ikke kan bruke skipstunnelen likevel. Dessuten: Hvis vi skal sikre et marked i Europa eller andre steder i verden, så er det klart at da kan ikke båtene ligge og vente. De må levere til avtalt tid, sier Selje-ordføreren til Aftenposten.