Heder for datajournalistikk til smp.no

Artikkelen «Slik er sjøen forurenset etter skipsbyggingen» fikk hederlig omtale på NONAs (Norwegian Online News Association) store årskonferanse i Oslo, onsdag.

I det interaktive kartet i saka kunne en trykke på de ulike ikonene for å se hvilke miljøgifter som er påvist ved de ulike verftene og hvilke pålegg som er gitt. Kun ved to av18 verft og skipsbyggerier på Sunnmøre var det målt akseptable verdier for miljøgifter (merket med rødt). 

Bente Kalsnes tok mot diplomet under konferansen. Hun og journalist Marius Rosbach står bak artikkelen.   Foto: Trond Hovland


View Forurensing i havbunn ved verft og skipsbyggeri, Sunnmøre in a larger map

Trykk på de ulike ikonene for å se hvilke miljøgifter som er påvist ved de ulike verftene og hvilke pålegg som er gitt. Kun ved to av18 verft og skipsbyggerier på Sunnmøre er det målt akseptable verdier for miljøgifter (merket med rødt).

Nyheter

Hederen kom i kategorien «Årets nettprosjekt», og artikkelen, som er skrevet at Marius Rosbach og Bente Kalsnes, blei følgt opp med flere andre både på smp.no og i Sunnmørspostens papiravis.

- Det er primært «Slik er sjøen forurenset etter skipsutbyggingen» som har fått hederen. Da vi sendte inn bidraget vårt til vurdering beskrev vi imidlertid også hvordan saka blei følgt opp, forteller digital redaktør Tormod Utne i Sunnmørsposten.

- Dette var ei nasjonal kåring. Det å bli trukket fram og hedra henger derfor relativt høyt, sier han fornøyd.

Les også: Miljøgiftregning kan ende i rettsstrid

Les også: Fant ingen tegn til giftspredning

Kommentar: Bunnslam opp i lyset

Mattilsynet: Dette skal du passe på

Les også: Slik er sjøen forurenset etter skipsbyggingen

- «Slik er sjøen forurenset etter skipsbyggingen» er et godt eksempel på at digitale verktøy gjør en i stand til å lage grundig journalistikk som kan presenteres på en informativ og lett tilgjengelig måte, sier ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg.

- Reportasjen er en del av prosjekt datastøtta journalistikk - og et felt Sunnmørsposten vil satse på framover, legger hun til.

Følg smp.no på Facebook