- Runde dør som fuglefjelløy

Alle som har opplevd Runde som Sør-Norges store fuglefjell, vil aldri få den opplevelsen igjen. Fuglefjellet vest i havet er døende.

Vi ser signaler på at det marine økosystemet ikke fungerer lenger

Nyheter

Tilbake vil vi i beste fall ha et havsuleberg, men om sild- og makrellstimene øker ytterligere i omfang og beiter ned livsgrunnlaget sitt, vil også havsulene på sikt kunne få problemer.

Ornitologen Alv Ottar Folkestad forteller til Sunnmørsposten at situasjonen for Runde nå er dramatisk. Skikkelig dramatisk. Han er en av dem som har hatt anledning til å følge utviklingen i fuglekoloniene på Runde i mange tiår. Han forteller at nedgangen i fuglebestandene på Runde egentlig startet i 1972.

Nedtur

Etter at koloniene hadde vokst seg store over mange år startet en nedtur, som de siste årene bare har gått raskere og raskere.

- Tidsperspektivene er langsiktige og det finnes ikke snarlige løsninger. Derfor blir jeg ganske oppgitt og frustrert over at noen mener at havørn og andre enkeltarter i kystnaturen har skyld i sammenbruddet hos sjøfuglene, sier Folkestad.

 – Det er matsituasjonen for sjøfuglene som er årsaken til at fuglene ikke hekker og får fram unger. Vi ser signaler på at det marine økosystemet ikke fungerer lenger. Bildet er komplisert. Vi må nok inn i både fiskeriforvaltningen og klimadebatten. Et av spørsmålene vi må stille er om sild og makrell spiser opp åte som også andre fiskeslag og sjøfuglene skulle leve av.

Tom koloni

Folkestad forteller at toppskarvkolonien på Runde, den såkalte Skarveura, er tom. Krykkjekoloniene er tomme. Det hekker i dag rundt 220 krykkjepar på Runde, mindre enn i krykkjekolonien på Sildegarnsholmen i Ålesund. Det er kanskje tilbake 600 lomvier på Runde, men bare noen få er sett fly inn med mat. Alke ser man knapt og i lundeura er det også sett relativt få fugler som kommer inn med mat.

Havhesten hekker ikke lenger, sjøl om en og annen fugl kan sees av og til.

Turistøy

Havsulene er på plass og likeså storjoene, som lever av å mobbe mat fra blant annet havsuler. I nær framtid skal ornitologene sjekke hvordan ungeproduksjonen er for disse to artene i år.

Hva så med Runde som turistøy dersom fuglefjellet dør? Turistvert Knut Asle Goksøyr forteller at de også ser på utviklinga som svært beklagelig.

– Det rare er at mange av dem som kommer er fornøyd med det de ser og opplever, om det i hovedsak bare er havsuler og ørn og noen lundefugler. Vi har ikke lenger så mange ornitologer, men flere fotografer og folk som vil oppleve kystnaturen og ha turopplevelsen. Så har vi oppdaget at det er utrolig viktig å ha gode guider som kan formidle kunnskap og de gode historiene om fugler, flora, gullfunn og losene. Vi forsøker å tilpasse produktet til ei ny tid, sier Goksøyr.