Fiskerstrand Verft har ordrebøker som sikrar arbeid for dei tilsette ut året

foto
Tett i tett ligg båtane som er inne til ombygging og reparasjon ved kaia til Fiskerstrand Verft. Det går føre seg arbeid på alle dei åtte samstundes, ein operasjon som er krevjande å koordinere. Magne Standal og Tone Tetli, tillitsvald, er nøgde med travle tider. Foto: Marius Simensen