Det ble eksportert 138.000 tonn sjømat til en verdi av 6,7 milliarder kroner fra Norge i juli.

– Juli var en god sommermåned for norsk sjømateksport. Lakseeksporten alene kom på 5 milliarder kroner, som er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatt høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

I juli ble det eksportert 74.200 tonn laks, så langt i år er det eksportert 524.200 tonn laks. I juli lå gjennomsnittsprisen på hel, fersk laks på 64,32 kroner, mot 66,03 kroner i juli 2016.

Verdien og volumet i ørreteksporten er kraftig redusert, mens fersk og fryst torsk ha hatt økning.

Så langt i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til 53,1 milliarder kroner. Det er 5 prosent mer i volum og har 8 prosent høyere verdi enn eksporten i samme periode i fjor.