(morenytt.no) I over sytten har Tom Erik Heimen drive med basehopping. I helga var han på plass att på Slogen for å flyge ned dei 1.500 høgdemeterane, og som han sjølv skriv på sosiale medium for å bruke «draumemaskinen min som startar å flyge raskt, flyg flatt, bratt, langt og med presisjon i svingane».

Denne saka sto først på trykk på morenytt.no