Slik blir ny veg- og tunneltrasé Måseide - Vedde - Gåseid

foto
Måseide – Vedde – Gåseid. ILLUSTRASJON: NORDPLAN