Det ble klart da Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) i dag lanserte sitt nye program for vekstbedrifter.

Totalt åtte bedrifter vil etter hvert bli lagt ut til å følge et program designet av Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston der de vil få tett oppfølging.

– Vi inviterer mindre og mellomstore bedrifter som har satt seg mål om å vokse raskt til å delta i vekstprogrammet, sier Håvar Risnes i ÅKP Startup & Scaleup.

Ålesunds Kunnskapsparks erfaring er at mange bedrifter opplever utfordringer ved å vokse. De peker på økonomi, lederkompetanse og kapasitet som årsaker til dette.

Oppstart i mai

ÅKP mener samarbeidet med Massachusetts Institute of Technology vil være en unik kompetansereise.

– ÅKP skal hjelpe bedriftene gjennom denne kompetansereisen og sørge for at voksesmerte blir så små som mulig, fortsetter Risnes.

Oppstart for programmet er i mai, men Risnes oppmoder bedrifter om å melde sin interesse for programmet snarest mulig.

– Det legges opp til en enkel søknadsprosess, melder ÅKP.