Vil sjekke bompengeselskap der fylket har eierinteresser

foto
Høyres Anders Riise mener det er behov for å sjekke bompengeselskap fylket har eierandeler i. Foto: Staale Wattø