– Mer å hente for lokale virksomheter

foto
– Forskningsrådet er blitt lyttet til, sier Arthur Almestad. Foto: Staale Wattø