– Vi lever fortsatt som om det var i 1865, forteller Kjartan Helland, prosjekt-leder for nytt soningssenter, mens han viser oss rundt inne i Ålesund fengsel. Et fengsel som de fleste vil omtale som utdatert.

foto
Dag Olav Tennfjord – Fengselet har uverdige forhold for de innsatte.

Fengselet er med sine 152 år blant de eldste i landet. Alle bygningsmessige muligheter er utnyttet innvendig i tillegg til at bygningen er fredet utvendig. Sunnmørsposten har også tidligere skrevet om innsatte som hevder at de blir psykisk sjuke av å sone i det gamle fengselet. Konklusjonen har det vært bred enighet om lenge; fengselet i Ålesund sentrum bør avvikles.

– Fengselet har uverdige forhold for de innsatte, og bygningen tjener ikke formålet for god kriminalomsorg, sier leder i arbeidsgruppen for nytt soningssenter og ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord.

Varsku fra Ålesund fengsel: Hevder innsatte soner seg til psykiske plager

Må samle seg

– Vi arrangerer denne dagen slik at politikere selv kan komme og se forholdene. Alt i alt håper vi at fylket vil stille seg samla bak en løsning og at vi kan få bevilget penger til planlegging så fort som mulig, forklarer Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune og styreleder i Sunnmøre Regionråd IKS.

foto
Jan Ove Tryggestad – Fylket må samle seg om en løsning.

Tryggestad er tilfreds med at så mange politikere møtte opp og tror stien fører i riktig retning. Men...

– Vi har ikke nådd opp i kampen om budsjettkronene, føyer Jan Kåre Aurdal til. Han er daglig leder i Sunnmøre Regionråd. Han er enig om at fylket må samles om en løsning.

Stor usikkerhet rundt nytt fengsel: Neppe ferdig de neste 10 årene

Nytt soningssenter

I 2015 ble alle kommunene på Sunnmøre enige om at et nytt soningssenter skal bli bygd på Digernesskiftet i Skodje.

– Jeg håper fylkestinget på samme måte kan samle seg om et krav om soningssenter på Sunnmøre, forklarer Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Ikke bare fengsel

Det nye bygget skal ikke bare være et større fengsel, men skal også slå sammen Kriminalomsorgen og Friomsorgen til et nytt soningssenter. Sunnmøre kan dermed utvikle et nytt

soningstilbud som på en bedre måte kan få kriminelle tilbake på sporet.

– En viktig kvalitetsindikator på vårt samfunn er hvor dyktige vi er til å ta vare på våre svake og utstøtte, sier Tryggestad.