Krf-ordførar Knut Støbakk stiller ikkje til attval og det får partiet merke. Ein tredel av veljarane er borte og partiet går tilbake 12 prosent. Tverrpolitisk liste kjem inn som ny og erobrar heile 14 prosent av veljarane.  I spissen for denne lista står  varaordførar Olav Sindre Roald som braut ut frå Høgre tidlagre i år.

KrF har hatt åtte av 23 seter i kommunestyret den siste perioden med Knut Støbakk som en profilert ordfører. Etter 12 år i ordførerstolen skal Støbakk nå ut av politikken, og Harry Valderhaug er partiets nye listetopp.

Når Støbakk forlater scenen, åpner det seg plutselig muligheter for andre også. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Roar Dyb-Sandnes sa til Sunnmørsposten i starten av valgkampen at de tror muligheten til et maktskifta er  større enn på lenge med Støbakk ute av bildet.

Høyre sliter med interne stridigheter, og sprakk allerede under konstitueringen. Sentrale Høyrefolk med varaordfører Olav Sindre Roald i spissen, meldte overgang til Tverrpolitisk liste for Giske. Her er det nok fare  for at disse to listene kan ta for seg av hverandres velgere.

I Giske har Venstre alltid stått sterkt, og mye tyder på at de kan gjøre det godt denne gangen også.