Det private firmaet Orange helse har kastet inn håndkleet, og Aps gruppeleder mener at kommunen nå må gi en endelig stoppordre for privat hjemmesjukepleie.

Les også: Privat omsorgsselskap sier opp avtaleLes også: Fornøyd med privat omsorg

Spørsmål

Johannessen slapp til med følgende spørsmål til ordføreren i starten av bystyremøtet torsdag: «Vil ordføreren ta initiativ til at Ålesund bystyre vedtar at det ikke utlyses ny konsesjon av hjemmesykepleie og personlig bistand?  Noe som vil bidra til betydelige sparte kostnader for byens innbyggere, slik at kuttene i kommunens driftsbudsjett for 2016 blir mindre.»

Ordføreren svarte at dette er en sak som skal behandles i komiteen for helse og velferd i august og i bystyret  i september, og at debatten om dette måtte komme da.

Les også: Klart for privat pleie

Kostbart

Svein-Rune Johannessen benyttet likevel anledningen til å argumentere mot privat omsorg da bystyret behandlet ei sak om den økonomiske situasjonen i Ålesund kommune.

- Knapt noen sak har vært bedre utredet enn denne da bystyret behandlet den høsten 2013. Bystyrets flertall visste at vedtaket om privat leverandør av hjemmesjukepleie ville føre til store ekstrakostnader for kommunen, og vi ser også at det er svært få som har valgt det private tilbudet.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Må spare

Joahnnessen sa at hjemmesjukepleien både i ytre og indre bydel er pålagt å kutte store summer for å finansiere den private aktøren.

- Arbeiderpartiet forventer derfor at når saka kommer opp etter ferien, vil rådmannen legge fram ei innstilling som sier at vi ikke skal lyse ut ny konsesjon av hjemmesjukepleie og personlig bistand.

Snikdebatt

Kirsti Dale, Venstre, gikk så på talerstolen og snakket varm for Oransje helse som hun hadde opplevd på nært hold, og som etter hennes mening ga en tjeneste av et annet kaliber enn den kommunale.

En smule irritert ordfører Bjørn Tømmerdal  slo fast at man nå var i ferd med å snikdebattere private helsetjenester, og det ville han ikke ha noe av.

- Bystyret får saken i september. Da tar vi debatten, sa Tømmerdal.

Følg smp.no på Facebook