(Romsdals Budstikke) Det siste svaret fra Samferdselsdepartementet kom 2. november i år. Departementet svarte på et spørsmål fra Rune Marius Roksvåg Kalvø fra Averøy. Han hadde sendt en epost med spørsmål rundt Romsdalsaksen den 23. oktober i år.

Departementet svarer

I svaret fra Samferdselsdepartementet skriver avdelingsdirektør Ola Brattegard:

«Samferdselsdepartementet har besluttet at fjordkryssingen skal følge det såkalte Tautra-konseptet (Møreaksen). Dette er basert på en helhetsvurdering, og innebærer at Sekkenkonseptet (Romsdalsaksen) ikke vil bli utredet videre. Kostnadsoverslaget har økt vesentlig gjennom planprosessen. Det legges derfor opp til en prosjektgjennomgang for å se på mulige kostnadsreduksjoner. Korridorvalget ligger fast, skriver avdelingsdirektør Bratterud i brevet fra Samferdselsdepartementet.

Tidligere har departementet, Ketil Solvik-Olsen på vegne av regjeringa og Stortingsflertallet, minus SV og Miljøpartiet De Grønne sluttet seg til ferjefri E39 og trasévalgene.

Lederen for Romsdal regionråd, Torgeir Dahl, har merket seg svaret fra Samferdselsdepartementet.

Ingen nye utredninger

– Samferdselsdepartementet har igjen uttrykt seg svært tydelig. Beslutningen om hvilken trasé kryssingen av Romsdalsfjorden skal følge, er tatt. Den skal skje langs Møreaksen. Kriteriene vi har oppfattet har veid tyngst for å bygge ferjefri E39, handler om regionforstørring og å skape større bo- og arbeidsregioner. Nå er det brukt rundt 200 millioner kroner til planlegging og utredninger rundt trasévalget. Departementet vil ikke bruke penger på flere utredninger av andre traseer, sier Dahl til Romsdals Budstikke.

Saken ble først publisert av Romsdals Budstikke