Avviser å utrede Romsdalsaksen

foto
Vegprosjektet består blant annet av flytebru mellom Hjelvika og Sekken. Ill: Romsdalsaksen/3D Nordwest