Klikk på kartet over for å se hvor mye din kommune vinner eller taper om situasjonen blir uendret

Ålesund er vinneren med økte overføringer på rundt seks millioner kroner. På den andre siden går Ørskog med sine 2290 innbyggere på en smell med tapte inntekter på rundt 6,2 millioner kroner. Det viser de nye tallene for overføringene fra staten til kommunene som kommunalmunister Jan Tore Sanner legger fram onsdag. Tallene viser at Ørskog taper mest av alle kommunene i landet.

Gå til tenesten «Kandusvare.smp.no» og legg inn ditt spørsmål om kommunereformen

Forklaringen er to tilskudd fra staten. Det ene heter basistilskuddet og er på 13,2 millioner kroner og som går til alle kommuner uavhengig av størrelse.

Det andre er det som kalles småkommunetilskuddet. Begge disse tilskuddene er endret slik at det blir litt mindre lønnsomt å forbli en liten kommune.

foto
Helge Andre Njåstad (Frp) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) under presentasjon av det nye inntektssystemet for kommunene. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Særlig hardt for små kommuner

Dette slår særlig hardt for små kommuner som geografisk ligger forholdsvis nært et regionsenter. Derfor kommer Norddal ut med en ørliten pluss, mens Ørskog, som ligger mye nærmere Ålesund, blir straffet om de velger å stå alene.

- Kommuner som har få innbyggere og har reelle distriktsutfordringer vil fremdeles få småkommunetilskudd. Kommuner i tettbygde områder vil få et lavere basistilskudd, som i hovedsak dekker utgifter til administrasjon. Vi mener det er feil at kommuner i tettbygde strøk kan sende regningen for ekstra administrasjon til resten av landet, iser Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad( Frp).

Forliket med Venstre for å sikre flertall på Stortinget tok bort mange av de mest dramatiske  konsekvensene for de minste kommunene. Gjennomsnitt kommunen på Sunnmøre ser ut til å tape fra to til tre millioner kroner årlig om de velger å si nei til kommunesammenslåing.

Går glipp av betydelige midler

På den andre siden går de da glipp av betydelige ekstramidler (se tabeller under)

- Kommuner som vedtar å slå seg sammen med andre innen fristen 1.juli i år, vil beholde fullt basistilskudd også frem til sammenslåing iverksettes. Når sammenslåing iverksettes vil de få inndelingstilskudd som kompenserer for netto nedgang i basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd i 15 år og deretter nedtrapping i 5 år.  I tillegg får de reformstøtte og engangsstøtte, påpeker Njåstad.

foto
Engangsstøtte Beløp som gis ved sammenslåing ut fra antall kommuner og antall innyggere i ny kommune. Kilde: Kommunaldepartementet

Eksempel: For de fem kommunene (Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven) på søre Sunnmøre som har en intensjonsavtale om å gå sammen i Runde kommune vil summen for disse to tilskuddene utgjøre rundt 75 millioner kroner.

Det er basert på et innbyggertall på rundt 28.000 personer, og at alle fem kommunene blir med.

Alle kommunene tar i tillegg med seg basistilskudd på 13,2 millioner kroner per år i minst 15 år inn i den nye kommunen. Det innebærer 66 millioner kroner årlig.

foto
Reformstøtte Beløp kommunene får ved sammenslåing ut fra antall innyggere i ny kommune. Kilde: Kommunaldepartementet.