Av: Lene Flataker

Får prikker av kommunen etter Jugendfest

foto
Momentium Live AS tildeles to prikker etter Jugendfest 2021 for overtredelse av alkoholforskriften som sier at personer som åpenbart er påvirket av rusmidler ikke må gis adgang til skjenkestedet. Foto: Marius Simensen