Dagmar blei starten på eit ni år langt mareritt – eigarane krev handling

foto
Bustaden til Ellen Bergum og sambuaren blei øydelagd av Dagmar. No er situasjonen fortvilande for paret. – Det går ikkje an å bygge opp igjen bustaden når konstruksjonane og rømningsveg er i den tilstanden dei er. Vi ønsker å få ei løysing på denne saka og kome oss vidare. Foto: Øystein Silde Frønsdal