Nordfjord Kjøtt og Nortura har inngått forlik

foto
Nordfjord Kjøtt sin emballasje for karbonadar likna for mykje på Gilde sin variant, meinte Næringslivets Konkurranseutval. Foto: Illustrasjonsfoto