Eit køyretøy fekk teknisk mangel grunna lysfeil.

Eit føretak vart meldt til politiet grunna fleire kabotasjeturar enn det hadde løyve til, samt bruksforbod grunna manglande opplysningar i fraktbreva, føraren fekk også åtvaring grunna mindre brot på køyre og kviletidsregelverket og trekkvogna fekk teknisk mangel på grunn av sprekk i frontrute.

Ein førar fekk åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletidsregelverket.

Eit køyretøy fekk teknisk mangel for å ha montert rattkule.

Eit køyretøy som hadde sprekk i frontruta fekk teknisk mangel for forholdet.

Ein førar fekk 2.000 kroner i gebyr for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Føretaket får 4.000 kr for brotet. Køyretøyet fekk mangellapp for sprekk i frontruta. Føraren måtte også rydde siktsona før vidare køyring.