Vil sende tidligere politileder i fengsel i ni måneder