NHO sier arbeidet med ordningen har tatt tid, men at de er glade for at dialogen med regjeringen har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene.

– De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO like etter at ordningen ble kjent.

NHO påpeker imidlertid at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

– Ingen ordning er perfekt, heller ikke denne ordningen, sier Almlid.

– Det er naturligvis vanskelig for en NHO-sjef å se at de som faller utenfor, gjør det, når de burde vært en del av ordningen, sa Almlid.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier han.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet, slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass til 1. januar.