Kripos er rutinemessig varslet om flere avvik i Helseplattformen knyttet til pasienter med hemmelige adresser, slik Sunnmørsposten skrev torsdag.

Ifølge avviksmelding har helsepersonell hatt tilgang på adresseinformasjon som de ikke skulle hatt, men Helseplattformen vet ikke per nå hvor mange som har hatt denne tilgangen.

Bakgrunnen var at en sperre i Helseplattformen som skulle skjule adresseinformasjon, ikke var virksom.

– Må føle at informasjonen er trygg

Dette sikkerhetsbruddet berørte 100 personer med adressevern, men det er ikke klart hvilke kommuner.

Ifølge Helseplattformen rammet det ikke personer på det strengeste adressevernet, men personer på fortrolig adresse. Disse adressene er ikke tilgjengelige for privatpersoner, men er tilgjengelig for deler av det offentlige.

Ane Fossum, daglig leder i Krisesentersekretariatet, mener hendelsen skaper unødig utrygghet for personene det gjelder.

– Disse har tatt et drastisk grep for å sikre at personene som de har flyktet fra, ikke skal vite hvor de er. Da må man føle at denne informasjonen er trygg.

Hun anser faren for at hendelsen har fått konsekvenser som lav, ettersom det er helsepersonell og ikke privatpersoner som har hatt denne tilgangen.

– Det er uansett uheldig. Personene dette gjelder, trenger å føle at systemet fungerer, at de er ivaretatt.

Fossum sier det kan være ulike grunner til at personer har hemmelig adresse.

– Det er jo fordi man er på flukt fra noen, og det kan det være ulike grunner til.

Personer på hemmelig adresse kan for eksempel ha flyktet fra voldelig partner, eller fra sine familier på grunn av trusler om tvangsekteskap og æresvold. Men det kan også være personer som har brutt med kriminelle miljø eller personer som kan være utsatt for menneskehandel.

Kripos vil ikke kommentere

Kjersti Kaasbøll, konstituert seksjonsleder for informasjonssikkerhet i Helseplattformen, understreket torsdag at adresseinformasjon ikke har vært tilgjengelig for pasienter som har strengt fortrolige adresser. Disse er det bare Kripos som vet hvor bor. Men informasjon om for eksempel navn på kommunen deres kan ha vært tilgjengelig for helsepersonell i Helseplattformen.

Helseplattformens vurdering er at avvikene ikke har fått alvorlige konsekvenser.

– Temaet er alvorlig, men vi kan ikke se at det er snakk om alvorlig avvik. Vi har også innført nye rutiner for å sikre at dette ikke skjer igjen, sa Kjersti Kaasbøll.

Sunnmørsposten har flere ganger forsøkt å få en kommentar fra Kripos, men de har foreløpig ikke ønsket å kommentere avvikene.

I ett av avvikene, knyttet til Trondheim kommune, vet vi at Kripos har vært med å gjøre en risikovurdering. Her var det vurdert å være liten risiko for at avviket har fått konsekvenser for de berørte.

Også Ålesund kommune er berørt av et avvik, men dette kjenner ikke Sunnmørsposten detaljene i per nå.

Det skal ikke være noen sammenheng mellom de tre avvikene som Kripos er varslet om.

– Veldig alvorlig

Ane Fossum i Krisesentersekretariatet mener Helseplattformen må sørge for at lignende aldri skjer igjen.

– Forhåpentligvis vil dette føre til at de går gjennom rutiner og forsikrer seg om at det ikke kan skje igjen.

– De nye avsløringene er veldig alvorlig for pasienter som har et beskyttelsesbehov, mener Bård Hoksrud, andre nestleder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten Ole Berg-Rusten / NTB

Bård Hoksrud, andre nestleder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, ser alvorlig på Sunnmørspostens avsløringer.

– De nye avsløringene er veldig alvorlig for pasienter som har et beskyttelsesbehov. Alle med hemmelig adresse skal føle seg trygg på at deres opplysninger ikke kommer på avveie, sier Hoksrud (Frp).

Han viser til at hans parti har fremmet et representantforslag om å stoppe utrullingen av Helseplattformen som er til sluttbehandling i helse- og omsorgskomiteen.