Hva slags rolle hadde den gamle, giktrammede mannen som må ha trengt hjelp til det meste? Hvem var barnet ved beina hans? Og hva slags relasjon kan de tilreisende jordbrukerne i graven ha hatt til nomadene som bodde på Vestlandet fra før?

Dette er spørsmål som feltarkeolog Yvonne Dahl og resten av de ansatte ved museet prøver å finne ut av.

I denne filmen viser hun viser fram funnene og forteller hva de vet så langt.

I forbindelse med arbeidet håper hun og resten av museet på ekstra midler fra staten slik at de kan analysere alle funnene fra Selje.