Sunnmørsposten skreiv tidlegare i januar om svært kreftsjuke Anette Robertsen, som kan få forlenga livet sitt om ho får behandling med medisinen Trodelvy.

Det ligg i korta at Nye Metoder kjem til å godkjenne medisinen til bruk i Norge, men det er usikkert om det skjer fort nok til at Anette får dekt kostnadane til å kome i gang med den.

Ho har derfor ved hjelp av venner starta ein spleis for å få kome i gang med behandlinga så fort som råd.

Tok 1,5 år

No har Frp-leiar Sylvi Listhaug bedt helseminister Ingvild Kjerkol svare på følgjande spørsmål:

«Mener helseministeren at det er en hurtig vurdering av kost-nytte-effekten av en behandling, når Nye Metoder brukte nesten halvannet år på en «hurtig metodevurdering» av brystkreftbehandlingen Trodelvy?»

I grunngjevinga si skriv Listhaug at Trodelvy-behandlinga vart sendt inn som sak til Nye Metoder 12. mai 2021.

Bestillerforum for nye metoder bestemte månaden etter at det skulle setjast i gang ei hurtig metodevurdering med ei kost-nytte-vurdering av behandlinga.

Håper på tre-fire år

Vurderinga til Statens legemiddelverk var klar 8. desember 2022.

Det er Kreftklinikken i Oslo som har anbefalt Anette Robertsen behandling med Trodelvy.

Til Sunnmørsposten sa Robertsen tidleg i januar at ho i beste fall håper å leve i tre-fire år om ho får behandling med denne medisinen. Om ho ikkje får den i tide er det ikkje sannsynleg at ho overlever dette året.

Anette Robertsen saman med sonen William. Foto: Jan Erik Finsæther