Råtnende, døde fugler har blitt del av reirene på fuglefjellet