Det sier hun etter at det torsdag ble besluttet å la styringsrenta stå på 4,5 prosent.

Hva «en stund» betyr ville ikke sentralbanksjefen gå inn på, ettersom det ikke ble lagd nye pengepolitiske prognoser til dette rentemøtet. Hun viste heller til at forrige prognose legger opp til et rentekutt til høsten.

Blant begrunnelsene for at renta trolig blir liggende oppe en stund til er fortsatt høy prisvekst, høye kostnader for bedriftene, og usikkerhet for norsk økonomi. Samtidig understreket Bache at kronekursen har styrket seg noe mer enn ventet, noe som gjør at importvarer blir billigere.

Bache pekte også på at det nå forventes rentekutt i en rekke vestlige land, blant annet USA og eurosonen.